Kalite Politikamız

Lapis A.Ş.; askeri ve sivil amaçlı; metal, alaşım ve plastik malzemeden müşteri tarafından talep edilen tüm projelerin imalatı ile yurt içi ve yurt dışı satış faaliyetlerini; uluslar arası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, kararlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

Lapis A.Ş. üst yönetimi;

   • Müşterilerinin bu günkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde yönetim sistemi içerisinde değerlendirilmesini ve bu ihtiyaç beklentilerin müşteri memnuniyetini sağlama noktasında mutlak bir değer olarak görülmesini,
   • Kalite, mesleki sağlık ve güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,
  • Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasına,
  • İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasına,
  • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirdiğimizi ve mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanmaya,
  • Yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirilmesini sağlamayı,
  • Eğitimli ve deneyimli personelimizle isg kural ve talimatlarına uyarak, riskleri minimize ederek kazaların oluşmasına engel olmaya,
  • Olumsuz çevre etkilerini azaltmak için, kirliliğin önlenmesi ve kaynakta azaltım faaliyetleri yürütülmesine,
  • Çevre bilinci yüksek tedarikçi firmalar ile çalışmaya özen göstermeye,
  • İş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamaya,
  • İş kazalarının önlemek ve çalışanlarımızın tam katılımını sağlamayı taahhüt ederek,
  • Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, taahhüt etmektedir.

Lapis A.Ş. çalışanları; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile şirketimizi üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma kültürü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, kalite yönetim sistemi etkinliğini sürekli iyileştirmek başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.